Skip to Content

Skipulagsmál - auglýsingar/kynningar

 

Auglýsing um skipulagsmál í sveitarfélögunum Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt sameiginleg tillaga að deiliskipulagi fyrir Hvammsvirkjun

 

Hvammsvirkjun, deiliskipulag virkjunar í Þjórsá.

Sveitastjórnir Rangárþings ytra og Skeiða- og Gnúpverjahrepps leggja sameiginlega fram tillögu að deiliskipulagi fyrir Hvammsvirkjun. Framkvæmdasvæði Hvamm­svirkjunar er í báðum sveitarfélögunum.  Stöðvarmannvirki verða í landi Hvamms í Rangárþingi ytra, en stíflumannvirki og lón munu taka yfir land í ofanverðri Landsveit og í Skeiða- og Gnúp­verjahreppi.

Tillöguna má nálgast hér, hér og hér.

Ofantalin tillaga er til kynningar á opnunartíma hjá Skipulagsfulltrúum ofangreindra sveitarfélaga, og á heimasíðum sveitarfélaganna Rangárþings ytra, www.ry.isog Skeiða- og Gnúpverjahreppur www.skeidgnup.isJafnframt má nálgast frummatsskýrsluna hjá Skipulagsstofnun eða á vef þeirra www.skipulag.is

Frestur til að skila inn athugasemdum er til 5. júlí 2017

Haraldur Birgir Haraldsson, Skipulagsfulltrúi Rangárþings ytra og

Pétur Ingi Haraldsson, Skipulagsfulltrúi Skeiða- og Gnúpverjahrepps

 

Auglýsing um skipulagsmálí Rangárþingi ytra

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum

 

Hlyngerði, áður Svínhagi RS-1, deiliskipulag

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir þremur lóðum undir frístundahús ásamt gestahúsi og geymslu. Lóðirnar verða allar um 0,75 ha að stærð. Fyrir er á landinu 22,2 m² aðstöðuhús.

Tillöguna má nálgast hér:

Galtarholt, Rangárþingi ytra, deiliskipulag bújarðar

Deiliskipulagið tekur til um 14 ha spildu úr jörðinni Galtarholti. Um er að ræða svæði sem skilgreint er sem landbúnaðarsvæði í aðalskipulagi og mun það verða nýtt sem slíkt áfram. Gert verði ráð fyrir byggingu íbúðarhúss, vélaskemmu og útihúsum ásamt reiðhöll að viðbættum möguleika á uppbyggingu gistiþjónustu. Jafnframt er gert ráð fyrir nýrri aðkomu að spildunni um land Eystra-Fróðholts.

Tillöguna má nálgast hér:

Stóru-Vellir, deiliskipulag nokkurra jarða

Deiliskipulagið er í tveimur hlutum og afmarkast af lóðarmörkum eignarlanda sem seld hafa verið út úr jörðinni Stóru-Völlum. Samtals er gert ráð fyrir 15 misstórum lóðum þar sem heimilt verður að byggja allt að 3 íbúðarhús á hverri lóð skv. skilmálum í aðalskipulagi. Á hverri lóð má jafnframt byggja útihús, reiðskemmu, gróðurhús og geymslu. Utan bygginagrreita verði heimilt að reisa hestagerði og hestaskjól.

Tillöguna má nálgast hér:

Tillögurnar liggja frammi hjá Skipulagsfulltrúa, Suðurlandsvegi 3, Hellu og á heimasíðu Rangárþings ytra, www.ry.is

Frestur til að skila inn athugasemdum er til 31. maí 2017.

 

Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til Skipulagsfulltrúa Rangárþings ytra í síma 488-7000 eða með tölvupósti birgir@ry.is

Haraldur Birgir Haraldsson

Skipulagsfulltrúi Rangárþings ytra

Auglýsing um skipulagsmál í sveitarfélögunum Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi

 

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt eftirfarandi tillaga að deiliskipulagi ásamt umhverfisskýrslu skv. lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 sem nær til ofangreindra sveitarfélaga:

Hvammsvirkjun, deiliskipulag virkjunar í Þjórsá.

Áður en sveitastjórnir Rangárþings ytra og Skeiða- og Gnúpverjahrepps taka tillögu að deiliskipulagi Hvammsvirkjunar til afgreiðslu er hún hér kynnt íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. Framkvæmdasvæði Hvamm­svirkjunar er í báðum sveitarfélögunum.  Stöðvarmannvirki verða í landi Hvamms í Rangárþingi ytra, en stíflumannvirki og lón munu taka yfir land í ofanverðri Landsveit og í Skeiða- og Gnúp­verjahreppi.

Deiliskipulagstillagan liggur frammi til kynningar á skrifstofum skipulagsfulltrúa sveitarfélaganna frá 23. til 31. mars 2017 auk þess sem hana má nálgast rafrænt á heimasíðu Rangárþings ytra, www.ry.is, og á heimasíðu skipulagsfulltrúa Skeiða- og Gnúpverjahrepps www.sbf.is. Þá verður haldið opið hús í félagsheimilinu Árnesi í Skeiða- og Gnúpverjahreppi fimmtudaginn 30. mars frá kl. 16 til 20 þar sem tillagan verður kynnt og verða fulltrúar frá Landsvirkjun og skipulagsráðgjafar á staðnum til að svara fyrirspurnum.

Tillagan er aðgengileg hér, hér og hér.

 

Pétur Ingi Haraldsson

Skipulagsfulltrúi Skeiða- og Gnúpverjahrepps

Haraldur Birgir Haraldsson

Skipulagsfulltrúi Rangárþings Ytra

 

Auglýsing um skipulagsmálí Rangárþingi ytra

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010/2022.

 

Helluvað 2 og Nes, Rangárþingi ytra, breyting á landnotkun

Stjórn Vatnsveitu Rangárþings ytra og Ásahrepps hefur óskað eftir að breytingar verði gerðar á afmörkun vatnsverndar norðan þéttbýlis á Hellu. Óskað er jafnframt eftir því að afmörkun verði uppfærð í aðalskipulagi sveitarfélagsins. Sveitarstjórn samþykkti að gerðar yrðu nauðsynlegar breytingar á aðalskipulaginu. Jafnframt verður nýtt frístundasvæði skilgreint úr landi Helluvaðs.

Lýsinguna má nálgast hér.

Lýsingin liggur frammi hjá Skipulagsfulltrúa, Suðurlandsvegi 1-3, Hellu og á heimasíðu Rangárþings ytra, www.ry.is

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við lýsinguna og er frestur til að skila inn athugasemdum til og með 31. mars    

---------------

 

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum

 

Þjónustusvæði austan Gaddstaðavegar, Rangárþingi ytra, deiliskipulag

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir ýmiskonar verslunar- og þjónustustarfsemi á u.þ.b. 7 ha svæði sunnan Suðurlandsvegar og austan Gaddstaðavegar á Hellu. Gert er ráð fyrir ýmiskonar þjónustu við ferðamenn sem og heimamenn. Þar á meðal eldsneytissölu, bílaþvottaplani, veitingasölu, bændamarkað, bíla- hjóla- og hestaleigu, hótelgistingu í smáhýsum (bungaló) og ýmiskonar verslun. Tillagan er hér endurauglýst vegna efnislegra breytinga sem gerðar hafa verið frá síðustu auglýsingu.

Tillöguna má nálgast hér og hér og hér.

 

Vöðlar, Rangárþingi ytra, deiliskipulag bújarðar

Deiliskipulagið tekur til um 50 ha svæðis. Um er að ræða svæði sem skilgreint er sem landbúnaðarsvæði í aðalskipulagi og mun það verða nýtt sem slíkt áfram. Gert er ráð fyrir tveimur byggingum á landinu, íbúðarhúsi á lóð B1 sem er um 2500 m2 og vélageymslu á lóð B2 sem er 1800 m2. Íbúðarhúsið verður staðsteypt og að hámarki 300 m2 en vélageymslan verður stálklætt stálgrindarhús, að hámarki 300 m2. Aðkoma að svæðinu er frá þjóðvegi 271, Árbæjarvegi.

Tillöguna má nálgast hér.

Ketilhúshagi lóð 47, Rangárþingi ytra, deiliskipulag

Deiliskipulagið tekur til um 5 ha svæðis úr landi Ketilhúshaga. Tillagan tekur til eflingar skógræktar auk þess að heimilt verður að byggja frístundahús, gestahús og geymslu / aðstöðuhús. Aðkoma að svæðinu er frá Rangárvallavegi (264). Tillagan er hér auglýst aftur vegna tímaákvæða laganna. 

Tillöguna má nálgast hér. 

 

Tillögurnar liggja frammi hjá Skipulagsfulltrúa, Suðurlandsvegi 3, Hellu og á heimasíðu Rangárþings ytra, www.ry.is

Frestur til að skila inn athugasemdum er til 27. apríl 2017.

 

Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til Skipulagsfulltrúa Rangárþings ytra í síma 488-7000 eða með tölvupósti birgir@ry.is

Haraldur Birgir Haraldsson

Skipulagsfulltrúi Rangárþings ytra

Auglýsing um skipulagsmálí Rangárþingi ytra

Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga í tengslum við breytingu á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010/2022.

Hraun og Leirubakki lóð, breyting á landnotkun.

Sveitastjórn Rangárþings ytra hefur samþykkt að gera breytingar á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010-2022. Breytingin felur í sér breytingu á landnotkun á tveimur spildum þar sem núverandi frístundasvæði verður aftur skilgreint sem landbúnaðarsvæði.

Gerð verður nánari grein fyrir öðrum þáttum í deiliskipulagi í samræmi við aðalskipulag.

Kynning tillögu má nálgast hér.

Ofantalin tillaga er til kynningar á opnunartíma hjá Skipulagsfulltrúa, Suðurlandsvegi 3, Hellu og á heimasíðu Rangárþings ytra, www.ry.is

Kynningu lýkur föstudaginn 17. febrúar, klukkan 15.00

---------------

Samkvæmt 3. mgr. 30. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur í tengslum við breytingu á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010/2022.

Árbæjarhellir land 2, breyting á landnotkun.

Sveitastjórn Rangárþings ytra hefur samþykkt að gera breytingar á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010-2022. Breytingin felur í sér breytingu á landnotkun á 3 ha spildu úr landi Árbæjarhellis lands 2, þar sem núverandi landbúnaðarsvæði verður gert að verslunar- og þjónustusvæði. Nánar verður gerð grein fyrir öðrum þáttum í deiliskipulagi.

Tillögu má nálgast hér.

Uxahryggur I, breyting á landnotkun.

Sveitastjórn Rangárþings ytra hefur samþykkt að gera breytingar á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010-2022. Breytingin felur í sér breytingu á landnotkun í aðalskipulagi þar sem um breytingu úr landbúnaðarlandi í verslunar- og þjónustusvæði í landi Uxahryggjar I er að ræða. Nánar verður gerð grein fyrir öðrum þáttum í deiliskipulagi.

Tillögu má nálgast hér.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum

 

Árbæjarhellir land 2, deiliskipulag.

Deiliskipulagið tekur til verslunar- og þjónustusvæðis þar sem fyrirhugað er að byggja upp þjónustu fyrir vegfarendur og ferðafólk. Nýtt verslunar- og þjónustusvæði verður um 3 ha að stærð og þar er gert ráð fyrir byggingu veitinga- og gistiheimilis í tengslum við ferðaþjónustu. Deiliskipulagið er auglýst samhliða breytingu á aðalskipulagi fyrir umrætt svæði.

Tillögu má nálgast hér.

Tillögurnar liggja frammi hjá Skipulagsfulltrúa, Suðurlandsvegi 3, Hellu og á heimasíðu Rangárþings ytra, www.ry.is

Frestur til að skila inn athugasemdum er til 30. mars 2017.

 

Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til Skipulagsfulltrúa Rangárþings ytra í síma 488-7000 eða með tölvupósti birgir@ry.is

Haraldur Birgir Haraldsson

Skipulagsfulltrúi Rangárþings ytra

 

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum

 

Meiri-Tunga 1, Rangárþingi ytra, Deiliskipulag

Sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykkti að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Meiri-Tungu á fundi dags. 11.1.2017. Deiliskipulagið nær yfir um 5,5 ha landspildu úr landi Meiri-Tungu 1, landnr. 201366. Tillagan tekur til byggingar allt að fjögurra íbúðarhúsa, 11 gestahúsa til gistingar ásamt vélaskemmu / geymslu.

Tillöguna má nálgast hér.

Ægissíða 2, Rangárþingi ytra, deiliskipulag frístundasvæðis

Sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykkti tillögu að deiliskipulagi fyrir Ægissíðu 2 á fundi dags. 11.1.2017. Deiliskipulagið tekur til svæðis úr landi Ægissíðu 2 þar sem afmarkað er svæði undir frístundabyggð. Gert er ráð fyrir að skipt verði úr jörðinni allt að 1 ha lóð fyrir frístundabyggð. Lóðin bætist við núverandi frístundabyggð þar sem þegar eru 8 frístundalóðir, sem einnig munu falla undir auglýsta tillögu.  Gert er ráð fyrir að byggja megi frístundahús, geymslu o.þ.h. á nýrri lóð.

Tillöguna má nálgast hér.

Landmannalaugar, Rangárþingi ytra, Deiliskipulag

Sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykkti að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Landmannalaugar á fundi dags. 11.1.2017. Tilgangur með gerð deiliskipulags Landmannalaugasvæðisins er að skapa aðstæður sem draga úr álagi af völdum ferðamanna en að sama skapi bæta þjónustu við ferðamenn á svæðinu. Í dag er megin þjónustukjarninn undir Laugahrauni en lögð er áhersla á að færa meginþunga þjónustu norður fyrir Námshraun og dagaðstöðu norður fyrir Námskvísl og þannig hlífa viðkvæmu svæði við Laugahraun. Markmið skipulagsins er að styrkja ímynd Landmannalauga sem stórbrotið náttúrusvæði og þannig raska sem minnst náttúru og lífríki svæðisins.

Tillöguna má nálgast hér.

Og hér.

Tillögurnar liggja frammi hjá Skipulagsfulltrúa, Suðurlandsvegi 3, Hellu og á heimasíðu Rangárþings ytra, www.ry.is

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar og er frestur til að skila inn athugasemdum til og með 2. mars 2017.

 Drupal vefsíða: Emstrur